Sàn gỗ chịu nước số 1 Việt Nam - Sàn hỗ hornitex 456